Pravidla OK Jihlava

 

 

Pravidla pro přihlašování na závody

 

 

 

Úhrada nákladů

 

 

 

Členské příspěvky

 

·         Účet Sberbank: 4050005967 / 6800, jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru RRMMDD (neaktivní členové uvedou datum narození ve tvaru RRMMDD999); platí se vždy na začátku kalendářního roku. Nejpozdější termín pro zaplacení příspěvků (tak, aby se stihla registrace na svazu orientačního běhu ČSOS) je konec měsíce února. Společná platba za rodinu je možná pod VS libovolného z členů rodiny.

 

 

Povinnosti členů oddílu

 

 

 

 

Tato verze Pravidel oddílu OK Jihlava vstoupila v platnost 1. 1. 2015