Bedömning av låneansökningar

Det är viktigt att notera att en hög beviljandegrad inte nödvändigtvis innebär att långivaren är mindre noggrann i sin bedömning av låneansökningar. Långivaren kan fortfarande genomföra en grundlig kreditkontroll och bedömning av låntagarens betalningsförmåga. En hög beviljandegrad kan snarare vara ett tecken på att långivaren har en mer flexibel inställning till kreditvärdighet och är villig att arbeta med låntagare som kanske inte uppfyller traditionella kreditkrav.